Nazorg in Groningen

Bij een sterfgeval in Groningen kunt u rekenen op professionele uitvaartzorg door 0800 Uitvaart. Bij een uitvaart in Groningen staan wij u terzijde tot en met de dag van de begrafenis of de crematie, maar ook in de tijd die hier op volgt kunt u op ons rekenen. Wij begrijpen dat het echte rouwen pas na de ceremonie kan beginnen, als het verlies doordringt en het verdriet voelbaar wordt. Door middel van professionele nazorg helpen wij u door deze moeilijke periode en bieden wij u waar nodig handvatten om voor zover mogelijk weer terug te keren naar de normale gang van zaken. Voor nazorg in Groningen kunt u altijd bij ons aankloppen, wij helpen u graag.

Altijd persoonlijke nazorg

Iedereen rouwt op zijn of haar eigen manier, er bestaat hierin dan ook geen ‘goed’ of ‘fout’. Bij de nazorg die wij u bieden wordt dan ook altijd gekeken naar uw specifieke situatie: Hoe voelt u zich? Hoe kijkt u terug op de periode rond het overlijden van uw dierbare? In een gesprek komen al dit soort vragen aan de orde en brengen we in kaart bij welke nazorg u baat kunt hebben. Een dergelijk gesprek vindt meestal een aantal weken na de ceremonie plaats, maar indien u dit wenst kan nazorg ook eerder of later worden gestart. In Groningen en omgeving komen we naar u toe en nemen we ruim de tijd voor u en uw naasten; onze nazorg is pas ten einde wanneer u met een tevreden en rustig gevoel terug kunt kijken op de afgelopen emotionele periode. In Groningen kunt u op onze nazorg rekenen, neemt u daarom contact met ons op als wij u kunnen helpen.